Persbericht: GGZ-zorgbestuurders gesommeerd te stoppen met aanlevering van bijzondere persoonsgegevens aan SBG

Het actiecomité StopBenchmarkROM heeft afgelopen woensdag de ggz-zorgbestuurders per aangetekende brief gesommeerd, om de aanlevering van bijzondere persoonsgegevens aan Stichting Benchmark GGZ (SBG) op basis van veronderstelde toestemming, stop te zetten.

De cliëntenraden van betreffende instellingen hebben donderdag per e-mail een afschrift van de brief aan hun bestuurders ontvangen. De raden vertegenwoordigen namelijk de patiënten die bij de instellingen onder behandeling zijn. Zij dienen, conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, betrokken te worden bij de besluitvorming omtrent (wijzigingen in de) aanlevering van medische patiëntendata aan derden, zoals SBG.

Recent is gebleken dat de Parnassia Groep gestart is met het aanleveren en verwerken van bijzondere persoonsgegevens vanuit patiëntdossiers van zorgverleners aan SBG zonder de uitdrukkelijk, geïnformeerde toestemming van patiënten, terwijl dit wettelijke wel vereist is.

Door de bijzondere persoonsgegevens tóch aan te leveren aan SBG, zonder die vereiste toestemming, negeren instellingen het rapport dat de Algemene Rekenkamer begin 2017 uitbracht. Hierin staat dat de ROM-systematiek niet geschikt is voor het vergelijken op gemiddelde behandeluitkomst (benchmarking) en tevens ongeschikt is voor het vergelijken op de gemiddelde kwaliteit bij de zorginkoop. Ook wordt de waarschuwing, die acht kernhoogleraren Psychiatrie hebben geuit dat de ROM ongeschikt is om kwaliteit mee te meten, in de wind geslagen.

Medio 2017 gaf de directeur van de Stichting Benchmark GGZ toe dat een derde van de instellingen data is blijven aanleveren aan SBG.

Meer informatie:

Met vriendelijke groet,

Comité StopBenchmarkROM

Jim van Os, hoogleraar psychiatrie, Lex Vink, verpleegkundige en ervaringsdeskundige, Judica Berkelaar, ervaringsdeskundige en activist, Marian Ploegmakers, klinisch psycholoog en psychotherapeut, Gert Muller, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en gezins- en relatietherapeut, Inge van de Kerkhof, webbeheerder en ervaringsdeskundige, Cobie Groenendijk, psychiater en jurist, Wilma Boevink, onderzoeker Trimbos en ervaringsdeskundige, Gerrit Glas, hoogleraar filosofie en psychiatrie, Anne Marsman, psycholoog, redacteur PsychoseNet en ervaringsdeskundige, Wiepke Cahn, hoogleraar psychiatrie, Michiel Hengeveld, hoogleraar psychiatrie, Alan Ralston, psychiater en filosoof, Philippe Delespaul, hoogleraar zorginnovatie in de GGZ en psycholoog, Remke van Staveren, psychiater en HART voor de GGZ, Michael Milo, psycholoog, Menno Oosterhoff, psychiater en blogger.

LOC (Landelijk Overleg Cliëntenraden)
Privacy Barometer

De petitie van van Comité StopbenchmarkROM werd door 6986 mensen ondertekend en ondersteund door hoogleraren psychologie, psychiatrie, opleiders psychiatrie, patiënten en beroepsorganisaties.


Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Comité StopBenchmarkROM www.stopbenchmark.com
Judica Berkelaar j.berkelaar@stopbenchmark.com