Persbericht Stop Benchmark met ROM

Een groep patiënten, psychiaters, verpleegkundigen en psychologen roept op een eind te maken aan het verplicht moeten aanleveren van allerlei gegevens van patiënten aan de stichting Benchmark GGZ. De petitie Stop Benchmark met ROM is in drie dagen al door meer dan 2300 mensen getekend.

De groep benadrukt beslist niet tegen het meten van kwaliteit te zijn, maar wijst erop dat de manier waarop dat nu gebeurt de gewenste doelen niet zal realiseren. Destijds bij de invoering in 2012 ontraadden alle acht kernhoogleraren psychiatrie deze massale invoering. Maar desondanks werd toch doorgezet.

De aanleiding om nu met deze oproep te komen was een recent onafhankelijk rapport van de Rekenkamer waarin werd gesteld dat de ROM-metingen subjectief en onvolledig zijn en dat zorgaanbieders niet te vergelijken zijn aan de hand van de uitkomsten. De Rekenkamer geeft aan te twijfelen of daarin op redelijke termijn verbetering mag worden verwacht en bevestigt hiermee de kern van de kritiek.

De groep geeft aan dat de 30 miljoen euro die het verzamelen van al die gegevens kost, beter besteed kan worden aan andere manieren om de kwaliteit van de GGZ te verbeteren en inzichtelijk maken. Bovendien is het volgens hen wettelijk gezien onjuist dat de gegevens worden verstrekt zonder dat patiënten om toestemming worden gevraagd.

De onvrede op de werkvloer met dit verplichte verzamelen en aanleveren van gegevens is enorm. De patiënt heeft er bovendien niks aan. De bedoeling van de oproep is dat duidelijk te maken en op die manier druk uit te oefenen om tot een manier te komen om de kwaliteit van de GGZ werkelijk transparant te maken.

Namens de groep Stop Benchmark met ROM

Nadere informatie: Menno Oosterhoff 06-20708160