Oproep aan professionals om klacht in te dienen

Tegen leidinggevenden en/of bestuurders i.v.m. hervatting aanlevering ROM-behandelinformatie

Zoals inmiddels bekend is, heeft GGZ Nederland instellingen geadviseerd het aanleveren van de ROM-behandelgegevens weer te hervatten op basis van “veronderstelde toestemming”. Deze veronderstelde toestemming biedt echter volgens juristen geen wettelijke basis waarmee aanlevering ineens wel rechtmatig zou zijn. Uitleg hierover vind je in deze link.

Daarnaast liet Stichting Benchmark GGZ (SBG) al eerder weten dat 1/3e van de instellingen is doorgegaan met het aanleveren van door zorgverleners verzamelde ROM gegevens ook nadat voormalig minister Schippers in maart 2017 aangaf dat dit onrechtmatig was en GGZ Nederland opriep om de aanlevering stop te zetten.

Er was en is dus geen wettelijke grondslag voor aanlevering en verwerking van behandelinformatie in het kader van ROM-procedures en de aanlevering daarvan is daarmee zonder meer onrechtmatig. Het aanleveren zonder Informed Consent van de cliënt schaadt de vertrouwelijkheid in de relatie tussen cliënt en zorgverlener. In een juridische uitspraak heeft de rechter eerder al geoordeeld dat deze vertrouwelijkheid essentieel is bij de behandeling van psychische klachten. Met het hervatten van de aanlevering van verzamelde ROM-gegevens door zorgverleners en/of leidinggevenden en bestuurders van zorginstellingen wordt het medisch beroepsgeheim geschonden. Cliënten kunnen hen daarop tuchtrechtelijk aanspreken.

Het comité Stop BenchmarkROM onderneemt de volgende stappen waaronder een oproep aan zorgverleners/professionals:

  1. Raden van Bestuur van instellingen ontvangen een brief waarin zij o.a. gesommeerd worden te stoppen met aanlevering.
  2. Cliënten kunnen een tuchtklacht indienen gericht tegen zorgverleners en/of BIG geregistreerde leidinggevenden en bestuurders die hebben besloten de aanlevering van ROM-behandelinformatie met schending van het medisch beroepsgeheim te hervatten op basis van veronderstelde toestemming.
  3. Zorgverleners kunnen een tuchtklacht indienen tegen BIG geregistreerde leidinggevenden en/of bestuurders die hebben besloten de aanlevering van ROM-behandelinformatie met schending van het medisch beroepsgeheim te hervatten op basis van veronderstelde toestemming.
  4. Een niet-inbreukmakend en voor zorgverleners minder belastend alternatief voor benchmarken met ROM, zoals dat door prof. dr. Phillipe Delespaul en prof. dr. Jim van Os wordt ontwikkeld in samenwerking met ICT experts, zal breed onder de aandacht worden gebracht.

Help mee
Voor punt 2 en 3 vragen wij je hulp. Ben je bereid om een klacht in te dienen tegen leidinggevenden en/of bestuurders die hebben besloten de aanlevering van ROM-behandelinformatie aan SBG te hervatten, neem dan contact met ons op via info@stopbenchmark.com.

Je kunt ook besluiten om naast een tuchtklacht tegen leidinggevenden en bestuurders in overleg met een cliënt een tuchtklacht tegen jou als zorgverlener in te dienen om zo alle zorgverleners in de GGZ te wijzen op hun verantwoordelijkheid en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid voor de aanlevering van ROM-behandelinformatie, ook als dit plaatsvindt onder druk/dwang van leidinggevenden of bestuurders. Als je een collega hebt die hiertoe bereid is, dan kun je deze oproep aan hem of haar doorsturen.

Met vriendelijke groet,

Comité Stop BenchmarkROM
info@stopbenchmark.com