Oproep aan patiënten om klacht in te dienen

Tegen behandelaar of bestuur i.v.m. hervatting aanlevering ROM-behandelinformatie zonder geïnformeerde toestemming van de cliënt

Zoals je misschien hebt gehoord, heeft GGZ Nederland instellingen geadviseerd het aanleveren van de ROM-behandelgegevens weer te hervatten op basis van “veronderstelde toestemming. Deze veronderstelde toestemming biedt echter volgens juristen geen wettelijke basis waarmee aanlevering van ROM-gegevens nu ineens wel rechtmatig zou zijn. Uitleg hierover vind je in deze link.

Daarnaast liet Stichting Benchmark GGZ (SBG) al eerder weten dat 1/3e van de instellingen is doorgegaan met het aanleveren van door zorgverleners verzamelde ROM gegevens ook nadat voormalig minister Schippers in maart 2017 had aangegeven dat dit onrechtmatig was en GGZ Nederland opriep om de aanlevering stop te zetten.

Er was en is dus geen wettelijke grondslag voor aanlevering en verwerking van behandelinformatie in het kader van ROM-procedures en de aanlevering daarvan is daarmee zonder meer onrechtmatig. Het aanleveren zonder Informed Consent van de cliënt schaadt de vertrouwelijkheid in de relatie tussen client en zorgverlener. In een juridische uitspraak heeft de rechter eerder al geoordeeld dat deze vertrouwelijkheid essentieel is bij de behandeling van psychische klachten. Met het hervatten van de aanlevering van verzamelde ROM-gegevens door zorgverleners en/of leidinggevenden en bestuurders van zorginstellingen wordt het medisch beroepsgeheim geschonden. Cliënten kunnen hen daarop tuchtrechtelijk aanspreken.

Het comité Stop BenchmarkROM onderneemt de volgende stappen waaronder een oproep aan cliënten:

  1. Raden van Bestuur van instellingen ontvangen een brief waarin zij o.a. gesommeerd worden te stoppen met aanlevering.
  2. Cliënten kunnen een tuchtklacht indienen gericht tegen zorgverleners en/of BIG geregistreerde leidinggevenden en bestuurders die hebben besloten de aanlevering van ROM-behandelinformatie met schending van het medisch beroepsgeheim te hervatten op basis van veronderstelde toestemming.
  3. Behandelaars dienen een tuchtklacht in tegen zorgverleners en/of BIG geregistreerde leidinggevenden en bestuurders die hebben besloten de aanlevering van ROM-behandelinformatie met schending van het medisch beroepsgeheim te hervatten op basis van veronderstelde toestemming.
  4. Een niet-inbreukmakend en voor zorgverleners minder belastend alternatief voor benchmarken met ROM, zoals dat door prof. dr. Phillipe Delespaul en prof. dr. Jim van Os wordt ontwikkeld in samenwerking met ICT experts, zal breed onder de aandacht worden gebracht.

We beseffen dat een klacht indienen tegen je behandelaar ingrijpend is en ook in het behandelcontact voor angst en spanning kan zorgen. Het hervatten van de aanlevering van door zorgverleners verzamelde ROM-gegevens aan SBG (de Stichting Benchmark GGZ) is binnen zorginstellingen echter gebaseerd op besluiten van leidinggevenden en bestuurders die hierop tuchtrechtelijk kunnen worden aangesproken indien zij BIG geregistreerd zijn. Omdat vertrouwelijkheid cruciaal is voor behandelingen in de GGZ is het zowel voor behandelaars als cliënten duidelijk dat opkomen tegen ten onrechte als rechtmatig aangemerkte aanlevering van ROM-gegevens noodzakelijk is om stopzetting van deze verplichte en gesanctioneerde aanlevering van behandelinformatie in het kader van ROM-procedures af te dwingen.

Een klacht indienen tegen leidinggevenden en/of bestuurders van GGZ instellingen is vaak minder ingrijpend voor jou als cliënt of ex-cliënt, maar wel effectief omdat zij het zijn die hebben besloten dat de door je behandelaar verzamelde gegevens weer moeten worden aangeleverd bij SBG.

Overweeg je om een klacht in te dienen tegen je bestuur of behandelaar, neem dan contact met ons op via info@stopbenchmark.com. Ken je een medecliënt die dat misschien zou willen, stuur dan deze oproep aan hem of haar door.

Met vriendelijke groet,

Comité Stop BenchmarkROM
info@stopbenchmark.com