Persbericht: Comité Stop Benchmark met ROM zeer content met vernietiging ROM-database door Akwa GGZ

Op donderdag 8 augustus 2019 maakte AKWA GGZ, het nieuwe kwaliteitsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg bekend dat zij de historische ROM-database vernietigt. Het Comité Stop Benchmark met ROM heeft hier met grote tevredenheid kennis van genomen.

“Persbericht: Comité Stop Benchmark met ROM zeer content met vernietiging ROM-database door Akwa GGZ” verder lezen

Persbericht: GGZ-zorgbestuurders gesommeerd te stoppen met aanlevering van bijzondere persoonsgegevens aan SBG

Het actiecomité StopBenchmarkROM heeft afgelopen woensdag de ggz-zorgbestuurders per aangetekende brief gesommeerd, om de aanlevering van bijzondere persoonsgegevens aan Stichting Benchmark GGZ (SBG) op basis van veronderstelde toestemming, stop te zetten.
“Persbericht: GGZ-zorgbestuurders gesommeerd te stoppen met aanlevering van bijzondere persoonsgegevens aan SBG” verder lezen

Persbericht Patiënten, zorgverleners en wetenschappers in de GGZ vragen Tweede Kamer om steun voor motie “expliciete toestemming van patiënten voor delen van medische gegevens”

Zojuist verstuurden wij, StopBenchmarkROM, Privacy Barometer en het Landelijk Overleg Cliëntenraden (LOC) onderstaande brief naar de commissie VWS van de Tweede Kamer.

Vanavond wordt de onderstaande motie in stemming gebracht. Wij roepen u, de Tweede Kamer, op het recht op informed consent voor GGZ-patiënten rondom het delen van hun medische gegevens te waarborgen.
“Persbericht Patiënten, zorgverleners en wetenschappers in de GGZ vragen Tweede Kamer om steun voor motie “expliciete toestemming van patiënten voor delen van medische gegevens”” verder lezen

Persbericht uitspraak kort geding 13 juli 2017

De voorzieningenrechter heeft in zijn uitspraak van 2 augustus 2017 de vordering tegen Stichting Benchmark GGZ (SBG) om de verwerking van Routine Outcome Monitoring (ROM)-gegevens betreffende patiënten ten dele te staken en de patiënten over de verwerking van hun gegevens te informeren afgewezen. In het kort geding stonden het patiëntenbelang en de patiëntenrechten voorop, verwoord door twee cliënten van GGZ-zorgverleners. “Persbericht uitspraak kort geding 13 juli 2017” verder lezen

Persbericht Patiënten vragen rechter om stop op verwerking patiëntgegevens

Stop Benchmark ROM is een initiatief van mensen en organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg, die willen dat de Stichting Benchmark GGZ (“SBG”) ophoudt met het verwerken van gegevens van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. De reden hiertoe is dat SBG de patiëntgegevens in strijd met de wet verwerkt. Omdat SBG weigert de gegevensverwerking te staken zal aan de kort geding rechter 13 juli 2017 bij de Rechtbank Utrecht worden gevraagd om SBG hiertoe te bevelen. “Persbericht Patiënten vragen rechter om stop op verwerking patiëntgegevens” verder lezen