Reactie Jim van Os op “Blog: Patiënt aan de knoppen door inzicht in zorgkwaliteit”

Meten in de zorg: betrek onafhankelijke wetenschappers van de KNAW.

Martijn Katan beschrijft in het NRC van 9 maart hoe de plannen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, geproduceerd door bestuurders en beleidsmensen in het kader van het klimaatakkoord, de toets van de onafhankelijke wetenschap niet altijd kan doorstaan. En hoe dezelfde bestuurders en beleidsmensen hier vervolgens niet altijd blij mee zijn. Hij doet een oproep tot meer betrokkenheid van onafhankelijke wetenschappers bij het vinden van oplossingen van complexe vraagstukken waar grote belangen spelen.
“Reactie Jim van Os op “Blog: Patiënt aan de knoppen door inzicht in zorgkwaliteit”” verder lezen