Nieuws

Shortcut
Kijk voor nieuwe artikelen op deze pagina en voor nieuwe aankondigingen op Petitie24.


Persbericht GGZ-zorgbestuurders gesommeerd te stoppen met aanlevering van bijzondere persoonsgegevens aan SBG

Het actiecomité StopBenchmarkROM heeft afgelopen woensdag de ggz-zorgbestuurders per aangetekende brief gesommeerd, om de aanlevering van bijzondere persoonsgegevens aan Stichting Benchmark GGZ (SBG) op basis van veronderstelde toestemming, stop te zetten.

De cliëntenraden van betreffende instellingen hebben donderdag per e-mail een afschrift van de brief aan hun bestuurders ontvangen. De raden vertegenwoordigen namelijk de patiënten die bij de instellingen onder behandeling zijn. Zij dienen, conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, betrokken te worden bij de besluitvorming omtrent (wijzigingen in de) aanlevering van medische patiëntendata aan derden, zoals SBG.

Recent is gebleken dat de Parnassia Groep gestart is met het aanleveren en verwerken van bijzondere persoonsgegevens vanuit patiëntdossiers van zorgverleners aan SBG zonder de uitdrukkelijk, geïnformeerde toestemming van patiënten, terwijl dit wettelijke wel vereist is.

Door de bijzondere persoonsgegevens tóch aan te leveren aan SBG, zonder die vereiste toestemming, negeren instellingen het rapport dat de Algemene Rekenkamer begin 2017 uitbracht. Hierin staat dat de ROM-systematiek niet geschikt is voor het vergelijken op gemiddelde behandeluitkomst (benchmarking) en tevens ongeschikt is voor het vergelijken op de gemiddelde kwaliteit bij de zorginkoop. Ook wordt de waarschuwing, die acht kernhoogleraren Psychiatrie hebben geuit dat de ROM ongeschikt is om kwaliteit mee te meten, in de wind geslagen.

Medio 2017 gaf de directeur van de Stichting Benchmark GGZ toe dat een derde van de instellingen data is blijven aanleveren aan SBG.

Meer informatie:

Informatie

DE ACTIE IN EEN NOTENDOP:

We zijn voor het meten van kwaliteit maar tegen de ROM als benchmark omdat:

 1. zonder toestemming/medeweten gegevens worden verzonden;
 2. gepseudonimiseerde gegevens herleidbaar zijn tot een patiënt;
 3. het niet wetenschappelijk, duur en tijdrovend is zonder het beloofde zicht op de kwaliteit van de GGZ.

Uitgebreide toelichting van deze punten vindt u op de volgende pagina’s.

 

Tijdlijn Benchmark ROM
Waarom deze actie? FAQ
Privacy? Hoezo! Patiënt/ cliënt
Position Paper (PDF) Alternatief (PDF)
Artikelen, interviews etc. Wie zijn wij?

Gesteund door

Eén van de belangrijkste bezwaren tegen het gebruik van ROM als benchmark is dat het niet wetenschappelijk is. Daarom vinden we naast steun van organisaties ook de steun van hoogleraren belangrijk. Onderstaand een opsomming van de 35 hoogleraren, 7 opleiders en 23 organisaties die de oproep steunen:

Hoogleraren

 1. Therese van Amelsvoort
 2. Johan den Boer
 3. Wiepke Cahn
 4. Philippe Delespaul
 5. Damiaan Denys
 6. Gerrit Glas
 7. Anne Goossensen
 8. Lieuwe de Haan
 9. Michiel Hengeveld
 10. Odile van den Heuvel
 11. Anita Jansen
 12. Joop de Jong
 13. René Kahn
 14. Frank Koerselman
 15. Ralph Kupka
 16. Don Linszen
 17. Hjalmar van Marle
 18. Roos van der Mast
 19. Willem Nolen
 20. Tineke Oldehinkel
 21. Jim van Os
 22. Frenk Peeters
 23. Rudolf Ponds
 24. Herman van Praag
 25. Robert Sanderman
 26. Floor Scheepers
 27. Aart Schene
 28. Koen Schruers
 29. Jean-Paul Selten
 30. Greet Vanaerschot
 31. Frans Verhey
 32. Frank Verhulst
 33. Nanne de Vries
 34. Nic van der Wee
 35. Hetty Zock

Opleiders psychiatrie

 1. Gunnar Faber (Yulius)
 2. Rikus Knegtering (Lentis)
 3. Harold van Megen (GGz Centraal)
 4. Marieke Schuppert (Accare)
 5. Jacqueline Strik (UMCM)
 6. Rien Van (Arkin)
 7. Nicoletta van Veelen (UMCU)

Cliëntenorganisaties

 1. Stichting Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ)
 2. LOC zeggenschap in de zorg

Statements

 1. Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 2. LOC zeggenschap in de zorg
 3. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Organisaties

 1. Afdeling psychiatrie Maastricht UMC+
 2. Angst, Dwang en Fobie stichting (ADF)
  Patiëntenvereniging
 3. Balans
  Oudervereniging
 4. Corpus Mentis, Centrum Fysiotherapie & Wetenschap
 5. Forum voor Democratie (FVD)
 6. Impuls & Woortblind
  Belangenvereniging met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie
 7. Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 8. Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
 9. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 10. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 11. PAS Nederland
  Belangenvereniging normaal- /hoogbegaafde volwassenen autismespectrum
 12. Privacy Barometer
 13. Sibbing & Wateler
  Financieel adviesbureau voor (para)medici
 14. Stichting Beroepseer
 15. Stichting Dwangstoornis
 16. Stichting KDVP
  Privacy in de zorg
 17. Stichting NET-groep
  Patiëntenorganisatie NET en NEC kanker
 18. Stichting Weerklank
  Bijzondere zintuiglijke ervaringen zoals stemmen horen
 19. Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie Universiteit Maastricht
 20. Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB)
 21. VPHuisartsen (Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen)
 22. VvAA
  Ledenorganisatie zorgprofessionals