Persbericht

Patiënten vragen rechter om stop op verwerking patiëntgegevens

Utrecht, 22 juni 2017

Stop Benchmark ROM is een initiatief van mensen en organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg, die willen dat de Stichting Benchmark GGZ (“SBG”) ophoudt met het verwerken van gegevens van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. De reden hiertoe is dat SBG de patiëntgegevens in strijd met de wet verwerkt. Omdat SBG weigert de gegevensverwerking te staken zal aan de kort geding rechter 13 juli 2017 bij de Rechtbank Utrecht worden gevraagd om SBG hiertoe te bevelen.

Er zijn meer dan een miljoen patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben een akkoord gesloten waarbij ze als uitgangspunt hebben genomen dat de kwaliteit van de zorg transparant en onderling vergelijkbaar kan worden gemaakt. SBG is opgericht om hiervoor diensten te leveren. Een behandelaar, zoals een psychiater of een psycholoog, stuurt gegevens over de patiënt en de behandeling naar SBG. SBG biedt vervolgens rapportages aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars en derden, waarmee onder meer de prestaties tussen behandelaars vergeleken kunnen worden. De gegevens die SBG ontvangt zijn zeer gevoelige gegevens: een diagnose zoals alcoholverslaving, erectiestoornis, pedofilie etc., maar ook antwoorden op zeer intieme vragen zoals of iemand zelfmoordneigingen heeft, hoe men familie waardeert etc.

SBG meent dat de gegevens die zij ontvangt geen persoonsgegevens zijn en dat daarom de Wet bescherming persoonsgegevens niet van toepassing is. Dit zou het geval zijn omdat de gegevens gepseudonimiseerd worden aangeleverd. Pseudonimiseren betekent dat in de door SBG ontvangen gegevens geen naam, adres of andere direct identificerende gegevens meer aanwezig zouden zijn. Wat SBG hier echter allereerst over het hoofd ziet is dat er voldoende andere – zogenaamd indirect identificerende – gegevens worden ontvangen door SBG. Met deze gegevens kunnen patiënten ook worden geïdentificeerd. Zo kunnen veel mensen reeds met gegevens als postcodegebied, geboortejaar, geboorteland, geboorteland moeder en geboorteland vader worden geïdentificeerd, dan wel worden teruggebracht tot een klein groepje gegadigden. Daarnaast ontvangt en bewaart SBG ook uniek codes, waarmee zorgaanbieders, zorgverzekeraars of derden, wanneer ze de beschikking zouden krijgen over de gegevens, een patiënt ook direct kunnen identificeren. De wet sluit niet uit dat SBG de gegevens ter beschikking stelt aan derden zoals verzekeraars.

Pseudonimiseren zorgt er dus niet voor dat de gegevens niet zijn te herleiden tot een individuele persoon. Dit hadden overigens de Europese privacy toezichthouders ook reeds geoordeeld in een gezamenlijke opinie in 2014.

Omdat het om persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid gaat, mogen deze gegevens in beginsel niet verwerkt worden, behoudens als er in de wet een uitzondering hiervoor is voorzien. Voor SBG komt echter geen uitzondering op het verwerkingsverbod in aanmerking, behoudens dat de patiënt zelf uitdrukkelijk toestemming geeft aan SBG om de gegevens over hem of haar te verwerken. Patiënten hebben echter SBG geen uitdrukkelijke toestemming verleend. Maar zelfs als zou een patiënt toestemming hebben verleend – wat niet het geval is – dan is de verwerking van de patiëntgegevens nog steeds in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Ten eerste, omdat de verwerking van patiëntgegevens niet bijdraagt aan het doel van de verwerking, blijkens een analyse van de Algemene Rekenkamer, te weten het vergelijken (benchmarken) van de (resultaten van) behandelingen van patiënten. En daarnaast omdat er methoden zijn om behandelingen van patiënten te vergelijken die veel minder belastend zijn voor de privacy van patiënten. De Wet bescherming persoonsgegevens bevat ook verplichtingen dat de personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt, adequaat worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. SBG heeft de patiënten echter niet geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens.

Op 13 juli 2017 om 9.00 uur zal er een kort geding plaatsvinden bij de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, waarin wordt gevorderd dat SBG de verwerking van persoonsgegevens van patiënten zal staken, omdat deze verwerking in strijd is met de wet.

 
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Judica Berkelaar, j.berkelaar@stopbenchmark.com
Cobie Groenendijk, 06-49752960 / c.groenendijk@stopbenchmark.com
Comité StopBenchmarkROM www.stopbenchmark.com

Deel viaEmail this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

Petitie

Deel viaEmail this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

Informatie

Kijk voor het laatste nieuws bij de aankondigingen op Petitie24.

DE ACTIE IN EEN NOTENDOP:

We zijn voor het meten van kwaliteit maar tegen de ROM als benchmark omdat:

 1. zonder toestemming/medeweten gegevens worden verzonden;
 2. gepseudonimiseerde gegevens herleidbaar zijn tot een patiënt;
 3. het niet wetenschappelijk, duur en tijdrovend is zonder het beloofde zicht op de kwaliteit van de GGZ.

Uitgebreide toelichting van deze punten vindt u op de volgende pagina’s.

Waarom deze actie? FAQ
Privacy? Hoezo! Patiënt/ cliënt
Position Paper (PDF) Alternatief (PDF)
Artikelen, interviews etc. Wie zijn wij?

Deel viaEmail this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

Gesteund door

Eén van de belangrijkste bezwaren tegen het gebruik van ROM als benchmark is dat het niet wetenschappelijk is. Daarom vinden we naast steun van organisaties ook de steun van hoogleraren belangrijk. Onder de grafiek met het totaal aantal handtekeningen, worden de 35 hoogleraren, 7 opleiders en 23 organisaties die de oproep steunen opgesomd:

 

Hoogleraren

 1. Therese van Amelsvoort
 2. Johan den Boer
 3. Wiepke Cahn
 4. Philippe Delespaul
 5. Damiaan Denys
 6. Gerrit Glas
 7. Anne Goossensen
 8. Lieuwe de Haan
 9. Michiel Hengeveld
 10. Odile van de Heuvel
 11. Anita Jansen
 12. Joop de Jong
 13. Rene Kahn
 14. Frank Koerselman
 15. Ralph Kupka
 16. Don Linszen
 17. Hjalmar van Marle
 18. Roos van der Mast
 19. Willen Nolen
 20. Tineke Oldehinkel
 21. Jim van Os
 22. Frenk Peeters
 23. Rudolf Ponds
 24. Herman van Praag
 25. Robert Sanderman
 26. Floor Scheepers
 27. Aart Schene
 28. Koen Schruers
 29. Jean-Paul Selten
 30. Greet Vanaerschot
 31. Frans Verhey
 32. Frank Verhulst
 33. Nanne de Vries
 34. Nic van der Wee
 35. Hetty Zock

Opleiders psychiatrie

 1. Gunnar Faber (Yulius)
 2. Rikus Knegtering (Lentis)
 3. Harold van Megen (GGz Centraal)
 4. Marieke Schuppert (Accare)
 5. Jacqueline Strik (UMCM)
 6. Rien Van (Arkin)
 7. Nicoletta van Veelen (UMCU)

Statements van

 1. Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 2. LOC zeggenschap in de zorg
 3. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Organisaties

 1. Afdeling psychiatrie Maastricht UMC+
 2. Angst, Dwang en Fobie stichting (ADF)
  Patiëntenvereniging
 3. Balans
  Oudervereniging
 4. Corpus Mentis, Centrum Fysiotherapie & Wetenschap
 5. Forum voor Democratie (FVD)
 6. Impuls & Woortblind
  Belangenvereniging met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie
 7. Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 8. LOC zeggenschap in de zorg
  Cliëntenorganisatie
 9. Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
 10. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 11. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 12. PAS Nederland
  Belangenvereniging normaal- /hoogbegaafde volwassenen autismespectrum
 13. Privacy Barometer
 14. Sibbing & Wateler
  Financieel adviesbureau voor (para)medici
 15. Stichting Beroepseer
 16. Stichting Dwangstoornis
 17. Stichting KDVP
  Privacy in de zorg
 18. Stichting NET-groep
  Patiëntenorganisatie NET en NEC kanker
 19. Stichting Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ)
 20. Stichting Weerklank
  Bijzondere zintuiglijke ervaringen zoals stemmen horen
 21. Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie Universiteit Maastricht
 22. Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB)
 23. VPHuisartsen (Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen)
 24. VvAA
  Ledenorganisatie zorgprofessionals
Deel viaEmail this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

Wie zijn wij?

“Als je niet kunt meten wat belangrijk is,
dan maak je belangrijk wat je kunt meten.”
– Jos de Blok Buurtzorg

Jim van Os
Hoogleraar psychiatrie

Alan Ralston
Psychiater en filosoof

Anne Marsman
Psycholoog/redacteur PsychoseNet/ervaringsdeskundige

Cobie Groenendijk
Psychiater en jurist

Gerrit Glas
Hoogleraar filosofie van de neurowetenschappen en psychiater

Gert Muller
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige/gezins- en relatietherapeut

Inge van de Kerkhof
Ervaringsdeskundige en webbeheerder

Judica Berkelaar
Ervaringsdeskundige en activist

Lex Vink
Verpleegkundige en ervaringsdeskundige

Marian Ploegmakers
Klinisch psycholoog/psychotherapeut

Menno Oosterhoff
Psychiater en columnist

Michael Milo
Psycholoog

Michiel W. Hengeveld
Emeritus hoogleraar psychiatrie en psychiater

Philippe Delespaul
Hoogleraar zorginnovatie in de GGZ en psycholoog

Remke van Staveren
Psychiater en initatiefnemer HART voor de GGZ

Wiepke Cahn
Hoogleraar psychiatrie

Wilma Boevink
Ervaringsdeskundige en onderzoeker Trimbos

Deel viaEmail this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter