Nieuws en actie

We zijn voor het meten van kwaliteit maar tegen de ROM als benchmark omdat:

  1. zonder toestemming/medeweten gegevens worden verzonden;
  2. gepseudonimiseerde gegevens herleidbaar zijn tot een patiënt;
  3. het niet wetenschappelijk, duur en tijdrovend is zonder het beloofde zicht op de kwaliteit van de GGZ.

Uitgebreide toelichting op deze actie vind je op de pagina Waarom deze actie.

Nieuws
Artikelen, blogs etc. Evaluatie congres Petitie aankondigingen
Meer informatie
ABC Tijdlijn Petitie Gesteund door Wie zijn wij? Reageren