Nieuws

Zoals inmiddels bekend is, heeft GGZ Nederland instellingen geadviseerd het aanleveren van de ROM-behandelgegevens weer te hervatten op basis van “veronderstelde toestemming”. Deze veronderstelde toestemming biedt echter volgens juristen geen wettelijke basis waarmee aanlevering ineens wel rechtmatig zou zijn. Uitleg hierover vind je in deze link.

Daarnaast liet Stichting Benchmark GGZ (SBG) al eerder weten dat 1/3e van de instellingen is doorgegaan met het aanleveren van door zorgverleners verzamelde ROM gegevens ook nadat voormalig minister Schippers in maart 2017 aangaf dat dit onrechtmatig was en GGZ Nederland opriep om de aanlevering stop te zetten.

Er was en is dus geen wettelijke grondslag voor aanlevering en verwerking van behandelinformatie in het kader van ROM-procedures en de aanlevering daarvan is daarmee zonder meer onrechtmatig. Het aanleveren zonder Informed Consent van de cliënt schaadt de vertrouwelijkheid in de relatie tussen cliënt en zorgverlener. In een juridische uitspraak heeft de rechter eerder al geoordeeld dat deze vertrouwelijkheid essentieel is bij de behandeling van psychische klachten. Met het hervatten van de aanlevering van verzamelde ROM-gegevens door zorgverleners en/of leidinggevenden en bestuurders van zorginstellingen wordt het medisch beroepsgeheim geschonden. Cliënten kunnen hen daarop tuchtrechtelijk aanspreken.

In het verlengde van het Kort Geding van 13 juli 2017 onderneemt het comité Stop BenchmarkROM de volgende stappen waaronder een oproep aan zorgverleners/professionals:

 1. Raden van Bestuur van instellingen ontvangen een brief waarin zij o.a. gesommeerd worden te stoppen met aanlevering.
 2. Cliënten kunnen een tuchtklacht indienen gericht tegen zorgverleners en/of BIG geregistreerde leidinggevenden en bestuurders die hebben besloten de aanlevering van ROM-behandelinformatie met schending van het medisch beroepsgeheim te hervatten op basis van veronderstelde toestemming. Zie deze oproep.
 3. Zorgverleners kunnen een tuchtklacht indienen tegen BIG geregistreerde leidinggevenden en/of bestuurders die hebben besloten de aanlevering van ROM-behandelinformatie met schending van het medisch beroepsgeheim te hervatten op basis van veronderstelde toestemming. Zie deze oproep.
 4. Een niet-inbreukmakend en voor zorgverleners minder belastend alternatief voor benchmarken met ROM, zoals dat door prof. dr. Phillipe Delespaul en prof. dr. Jim van Os wordt ontwikkeld in samenwerking met ICT experts, zal breed onder de aandacht worden gebracht.

Wil je je aanmelden voor punt 2 en 3, mail dan naar info@stopbenchmark.com.
Je kunt de link van deze pagina verspreiden in je netwerk, bij voorbaat dank.

Deel viaEmail this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

Informatie

Shortcut
Kijk voor nieuwe artikelen op deze pagina en voor nieuwe aankondigingen op Petitie24.

DE ACTIE IN EEN NOTENDOP:

We zijn voor het meten van kwaliteit maar tegen de ROM als benchmark omdat:

 1. zonder toestemming/medeweten gegevens worden verzonden;
 2. gepseudonimiseerde gegevens herleidbaar zijn tot een patiënt;
 3. het niet wetenschappelijk, duur en tijdrovend is zonder het beloofde zicht op de kwaliteit van de GGZ.

Uitgebreide toelichting van deze punten vindt u op de volgende pagina’s.

 

Tijdlijn Benchmark ROM
Waarom deze actie? FAQ
Privacy? Hoezo! Patiënt/ cliënt
Position Paper (PDF) Alternatief (PDF)
Artikelen, interviews etc. Wie zijn wij?

Deel viaEmail this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

Petitie

Deel viaEmail this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

Gesteund door

Eén van de belangrijkste bezwaren tegen het gebruik van ROM als benchmark is dat het niet wetenschappelijk is. Daarom vinden we naast steun van organisaties ook de steun van hoogleraren belangrijk. Onder de grafiek met het totaal aantal handtekeningen, worden de 35 hoogleraren, 7 opleiders en 23 organisaties die de oproep steunen opgesomd:

 

Hoogleraren

 1. Therese van Amelsvoort
 2. Johan den Boer
 3. Wiepke Cahn
 4. Philippe Delespaul
 5. Damiaan Denys
 6. Gerrit Glas
 7. Anne Goossensen
 8. Lieuwe de Haan
 9. Michiel Hengeveld
 10. Odile van den Heuvel
 11. Anita Jansen
 12. Joop de Jong
 13. René Kahn
 14. Frank Koerselman
 15. Ralph Kupka
 16. Don Linszen
 17. Hjalmar van Marle
 18. Roos van der Mast
 19. Willem Nolen
 20. Tineke Oldehinkel
 21. Jim van Os
 22. Frenk Peeters
 23. Rudolf Ponds
 24. Herman van Praag
 25. Robert Sanderman
 26. Floor Scheepers
 27. Aart Schene
 28. Koen Schruers
 29. Jean-Paul Selten
 30. Greet Vanaerschot
 31. Frans Verhey
 32. Frank Verhulst
 33. Nanne de Vries
 34. Nic van der Wee
 35. Hetty Zock

Opleiders psychiatrie

 1. Gunnar Faber (Yulius)
 2. Rikus Knegtering (Lentis)
 3. Harold van Megen (GGz Centraal)
 4. Marieke Schuppert (Accare)
 5. Jacqueline Strik (UMCM)
 6. Rien Van (Arkin)
 7. Nicoletta van Veelen (UMCU)

Cliëntenorganisaties

 1. Stichting Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ)
 2. LOC zeggenschap in de zorg

Statements

 1. Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 2. LOC zeggenschap in de zorg
 3. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Organisaties

 1. Afdeling psychiatrie Maastricht UMC+
 2. Angst, Dwang en Fobie stichting (ADF)
  Patiëntenvereniging
 3. Balans
  Oudervereniging
 4. Corpus Mentis, Centrum Fysiotherapie & Wetenschap
 5. Forum voor Democratie (FVD)
 6. Impuls & Woortblind
  Belangenvereniging met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie
 7. Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 8. Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
 9. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 10. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 11. PAS Nederland
  Belangenvereniging normaal- /hoogbegaafde volwassenen autismespectrum
 12. Privacy Barometer
 13. Sibbing & Wateler
  Financieel adviesbureau voor (para)medici
 14. Stichting Beroepseer
 15. Stichting Dwangstoornis
 16. Stichting KDVP
  Privacy in de zorg
 17. Stichting NET-groep
  Patiëntenorganisatie NET en NEC kanker
 18. Stichting Weerklank
  Bijzondere zintuiglijke ervaringen zoals stemmen horen
 19. Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie Universiteit Maastricht
 20. Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB)
 21. VPHuisartsen (Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen)
 22. VvAA
  Ledenorganisatie zorgprofessionals
Deel viaEmail this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter